WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES


Met ons wetenschappelijk onderzoek vergaren we ´state of the art´ kennis. We proberen bepaalde feiten of principes te ontdekken en proberen daarmee bij te dragen aan uitbreiding van kennis en begrip over sociale veiligheid. Met onze wetenschappelijke publicaties willen we deze opgedane kennis delen met anderen.

State of the art

Praktijkgericht

Wetenschappelijk

Bel 020 6199105


Aanpak van Radicalisme

Aanpak van Radicalisme: een psychologische analyse.

De Wolf, A. B. & Doosje, B. (2011).

Routes van het recht

Routes van het recht: Over de rechtspsychologie.

Doosje, B., De Wolf, A. B., Mann, L., & Feddes, A. (2017). Radicalisering en De-radicalisering. In P. J. van Koppen, M. Jelicic, J. W. De Keijser & R. Horselenberg (eds.)

Radicale jongeren op school

Radicale jongeren op school: (H)erkennen en begeleiden.

De Wolf, A. B. (2017). Radicalisering en de rol van het onderwijs. In W. Steensels & F. Van Camp (eds.)

TerRa Toolkit

Manual for teachers and youth workers.

Young, H., Holsappel-Brons, J., Rooze, M. & De Wolf, A. B. (2014).

Current Opinion in Psychology Special Issues

Current Opinion in Psychology Special Issues: Intergroup Relations 2016.

Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., De Wolf, A. B., Mann, L. & Feddes, A. R. (in press).Terrorism, Radicalization and De-radicalization.