DIENSTEN


DWTA begeleidt organisaties, teams en medewerkers om tot betere prestaties te komen. Dit doen we op de volgende thema´s:

  • Sociale veiligheid
  • Professionele communicatie
  • Teamprocessen

Onafhankelijk

Vraaggericht

Praktijkgericht

Bel 020 6199105


Overzicht van onze diensten

DWTA begeleidt organisaties, teams en medewerkers om tot betere prestaties te komen. Dit doen we op de volgende thema´s:

  • sociale veiligheid (o.a. agressie en geweld, pesten, opvang en nazorg, radicalisering, mentale kracht, veilig op huisbezoek, alarmopvolging)
  • professionele communicatie (o.a. presentatietechnieken, effectief communiceren, functionerings- en beoordelingsgesprekken, vergadertechnieken, selectiegesprekken)
  • teamprocessen (o.a. teamontwikkeling, bouwen aan vertrouwen, groepsdynamica, verandermanagement).

Daarnaast ontwikkelen en verzorgen wij voor de veiligheidssector functiespecifieke opleidingen. U kunt hierbij denken aan Briefen en Debriefen, HOvJ Opleiding, Opfrissen Opsporingsbevoegdheden, Verhoortechnieken, Documentherkenning, Ambtenarenrecht en Rechtbanktrainingen. Onze begeleiding richt zich op drie niveaus binnen uw organisatie:

  1. Organisatieontwikkeling - Ontwikkelen en uitrollen van beleid, protocollen, richtlijnen en normstellende kaders.
  2. Teamontwikkeling - Concrete vertaling van beleid naar de praktijk van de medewerker en het creëren van eenduidigheid, draagvlak, samenwerking en motivatie.
  3. Persoonlijke ontwikkeling - Ontwikkelen en versterken van professionele vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers.