MONITORING


Monitoren en evalueren is belangrijk bij het succesvol doorvoeren van beleid. U krijgt hiermee direct zicht of beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van het project, maar vooral ook tussendoor. Hiervoor heeft u gegevens en toetsmomenten nodig om het proces te monitoren.

Monitoring is een belangrijk instrument binnen onze teamontwikkeltrajecten. Het biedt u inzicht in de ontwikkeling van het team en de effecten van de ingezette interventie.

Meten is weten

Resultaatgericht

Web-based

Bel 020 6199105


Monitoring

Monitoring gaat over het doen van metingen gedurende de uitvoeringsfase van beleid of een ontwikkeltraject. Een monitor wordt uitgevoerd om het verloop van een interventie, een programma of beleidsmaatregels systematisch en regelmatig in kaart te brengen. Daarnaast kan monitoring ook ingezet worden om tussentijds te leren en betekenis te geven aan gemeten (tussen)resultaten. Dit laatste wordt ook wel reflectieve monitoring genoemd. Het belangrijkste kenmerk van een monitor is dat deze structureel wordt uitgevoerd en dus geregeld herhaald wordt.

Evaluatie

Evaluatie is grondiger en gedetailleerder dan monitoring. Bij evaluatie gaan we op zoek naar verklaringen. Het doel van een evaluatie is een tussen- of eindoordeel vormen over het te voeren beleid of een interventie. Monitoring en evaluatie vullen elkaar aan. Beide zorgen ze voor transparantie. Monitoring en evaluatie bevorderen samen resultaatgericht werken aan de gestelde doelen.

Monitoren van teams

Bij teamontwikkeling is het belangrijk om te weten of een team op koers ligt. Om dit in kaart te brengen monitoren we de ontwikkelprocessen van het team op regelmatige basis. We zetten onder alle teamleden een web based monitor uit waarin we de afgesproken doelen monitoren. Onze monitor geeft in één oogopslag een helder en overzichtelijk beeld van de voortgang en van de actuele thema´s in het team. Aan de hand van deze inzichten zetten we gericht een interventie in. De volgende monitor maakt duidelijk of de interventie werkt. De DWTA-monitor is na uitnodiging via de mail met een persoonlijke inlogcode op onze website in te vullen.