MYSTERY GUEST


Een mystery guest is een beoordelaar die zich voordoet als een reguliere klant. Aan de hand van vooraf opgestelde richtlijnen en beoordelingscriteria evalueert onze mystery guest belangrijke aspecten van uw organisatie.

Er zijn veel toepassingsgebieden van een mystery guest mogelijk. Zo bieden wij bijvoorbeeld mystery reizigers, mystery klanten en mystery patiënten.

Beoordeel prestaties op gestandaardiseerde wijze in een beroepsauthentieke situatie.


Klantbeleving

Hebben uw medewerkers publiekscontacten en wilt u weten welk gevoel een klant overhoudt aan een bezoek aan uw organisatie? Wij inventariseren hoe uw medewerkers presteren op de werkvloer, of zij representatief zijn voor uw organisatie, of de dienstverlening van uw medewerkers optimaal is, hoe uw medewerkers omgaan met ontevreden klanten, of uw medewerkers kunnen omgaan met agressie en geweld en of uw medewerkers protocollen volgen. Bent u ook benieuwd hoe uw medewerkers in de praktijk met dit soort zaken omgaan? Beoordeel dan de prestaties van uw medewerkers op een gestandaardiseerde wijze in een beroepsauthentieke situatie met onze mystery guest.

Gebruik vaardigheden

U heeft ervoor gezorgd dat uw medewerkers de benodigde vaardigheden beheersen. Het beheersen van een vaardigheid is echter niet altijd bepalend voor het daadwerkelijk toepassen ervan op de werkvloer. Of uw medewerkers in de praktijk vaardigheden toepassen en protocollen volgen hangt immers ook af van de individuele attitude van de medewerker en de cultuur op de werkvloer. Soms kunnen deze factoren heel hardnekkig zijn. Of uw medewerkers in de praktijk ook het handelingskader van de organisatie volgen kunt u testen met onze mystery guest.

Werkwijze

De mystery guest verzamelt op gestandaardiseerde wijze informatie over een te beoordelen medewerker. Samen met u bespreken we vooraf wat we evalueren, hoe dit moet gebeuren en welke criteria we hierbij gebruiken. Tijdens de beoordeling door onze mystery guest weten uw medewerkers niet dat zij beoordeeld worden. Hierdoor vertonen medewerkers authentiek gedrag en krijgt u een representatief beeld van het daadwerkelijke werkgedrag en de beroepshouding van uw medewerkers. U krijgt na het bezoek van onze mystery guest een rapportage waarin we de vastgestelde criteria beoordelen.